HAKKINDA

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), Kıbrıs’taki özel, vakıf ve devlet üniversitelerinin bağımsız ve gönüllü olarak kurdukları bir organizasyondur. Birlik, Kıbrıs’ta yüksek öğrenim ve ilgili konularda yaşanan zorlukları ortak çözümlere getirebilmek amacıyla bir uzlaşı platformu olmak için tasarlanmıştır.

Birlik, Kıbrıs’ta kurulan üniversiteleri ve Adadaki yükseköğretimi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak maksadı ile, kurslar, seminer ve konferanslar gibi eğitim çalışmaları düzenlemek; yurt dışındaki birlik ve kuruluşlara üye olmak, ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalarda bulunmayı amaçlamaktadır.

Birlik, ortak çalışmalar yaparak, adadaki öğrenci yaşam kalitesini yükselten çalışmalar gerçekleştirecektir. Kıbrıs Adası’nda yer alan üniversitelerin kaynaklarının (kütüphane, bilimsel yayın, akademisyen, uygulamalı eğitim lokasyonları, laboratuvarlar, stüdyo ve derslikleri vb.) ortak paylaşımı konusunda çalışmalar yürütecektir. Üniversitelerin geleceğe ışık tutacak bir vizyon belirlemelerini; dil, kültür, sanat, tarih, fen, ekonomi, eğitim gibi çeşitli alanlarda ortak bilimsel çalışmalar yapılmasına öncülük etmeyi planlamaktadır. Birlik bu amaçları gerçekleştirmek için, Kuzey Kıbrıs ve gerekirse Türkiye nezdinde, K.K.T.C. MEB, YÖK, YÖDAK, T.C. Büyükelçiliği ve benzeri kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütecek ve girişimlerde bulunacaktır.

Kibris Universiteler Birligi | Yönetim Kurulu
Başkan: Prof. Dr. Halil Nadiri
Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Ahmet Bülent Göksel
Genel Sekreter: Prof. Dr. Serdar Saydam
Genel Koordinatör: Dr. Asım Vehbi


Üyeler
Prof. Dr. Kutsal Öztürk
Doç. Dr. Mehmet Toycan


İletişim
21 Mustafa Çağatay Sok, Gırne, Kuzey Kıbrıs 
Email: info@cyua.org